Onze visie en overtuigingen

VitalHealth Care is opgericht in 2017 vanuit de visie dat zorg regionaal georganiseerd is.

Daarom maken we gebruik van het VitalHealth Platform. Hiermee verbinden we de 1e en 2e lijn met het VitalHealth Care ECD waardoor een regionale functie ontstaat.

Onze Visie

De zorg in de Care staat aan alle kanten onder druk. De kwaliteit moet omhoog, de beschikbare financiële middelen zijn schaars, de vraag (in de ouderenzorg) neem toe en we zijn met steeds minder professionals om dit allemaal in te vullen. Ten slotte is er een roep om de beschikbare tijd van de zorgprofessional weer echte zorg tijd te laten zijn.

VitalHealth Care gelooft in eenvoudig te gebruiken toepassingen waar iedereen in de keten beschikt over dezelfde informatie en waarin de administratieve verantwoording een afgeleide is van de zorg. Wij geloven in een regionale zorgnetwerken die dit ondersteunen. Hierdoor ontstaat meer tijd voor de zorg, wordt dubbel werk en overdracht momenten voorkomen en wordt tevens de kwaliteit van de zorg vergroot.

Onze visie is vertaald naar onze overtuigingen. Deze overtuigingen vind je terug in onze software die gebouwd zijn op het VitalHealth platform.

Onze Overtuigingen

 1. Software moet simpel in gebruik zijn en toepasbaar zonder uitleg
 2. Het moet de zorgprofessional ondersteunen door tijd te besparen.
 3. Het ECD moet de cliënt en haar omgeving informeren en betrekken in het zorgproces.
 4. Administratie is een afgeleide van de zorg.
 5. Het verbindt de 1e en 2e lijn met de ouderenzorg waardoor een regionale functie ontstaat.

Het ECD kent de o.a. de volgende functionaliteiten:

 • Ondersteunt een cyclisch zorgproces en de voortgangscontrole (episodes, doelen, interventies, observaties en evaluaties);
 • Ondersteunt beslissingen voor interventies en zorgpaden;
 • Inzage in zorgvormen, legitimaties, arrangementen en planning per cliënt;
 • Genereert waarschuwingen, taken en berichten voor medewerkers én cliënten
 • Volledig geïntegreerd in de Module ouderen zorg van het Regionaal eHealth Platform van VitalHealth Software, zodat dubbele registratie voorkomen wordt;
 • Ondersteunt door middel van een formulierengenerator snel nieuwe formulieren zoals de effectenster, positieve gezondheid en OMAHA.

Keteninformatie

De Module Ouderenzorg is een onderdeel van het VitalHealth Regionaal eHealth Platform. Dit platform ondersteunt multidisciplinair samenwerken in de regio waarbij de patiënt integraal begeleid kan worden. Het VitalHealth Platform kan vanwege de open standaarden aansluiten op de bestaande systemen zodat er sprake is van goede informatie-uitwisseling.

De ouderenzorgmodule wordt landelijk al ingezet in ruim 200 huisartsenpraktijken. De module is samengesteld met behulp van een team van praktijkverpleegkundigen ouderenzorg, (wijk)verpleegkundigen, zorggroep managers en kaderartsen ouderengeneeskunde.

De data uit de Module Ouderenzorg kan eenvoudig worden opgehaald uit en teruggeschreven naar het HIS. Ook andere zorgverleners krijgen, op basis van autorisatie, toegang tot specifieke onderdelen van het dossier, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of de specialist ouderengeneeskunde. Afhankelijk van autorisaties kunnen zij zelf consulten toevoegen, vragenlijsten afnemen of multidisciplinair overleg (MDO’s) plannen. Alle gebruikers kunnen beveiligd met elkaar communiceren.

 

 

Gratis demonstratie aanvragen?

Direct aanvragen
VitalHealth Care

Solutions for collaborative health management