VitalHealth Care oplossingen

 

Gun de zorgprofessional zorgtijd

Door eenvoudig te gebruiken digitale oplossingen -zodat iedereen in de keten beschikt over dezelfde informatie en de administratieve verantwoording een afgeleide wordt- ontstaat er meer tijd voor de zorg. Ook wordt dubbel werk voorkomen, zijn overdrachten niet langer nodig en kunt u de kwaliteit van uw verleende zorg vergroten.

Maak gebruik van de speciaal voor Care ontwikkeld Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) om uw uitdagingen aan te gaan. Deze digitale oplossing speciaal gericht op ouderen begint bij de behandeling: de huisarts, het ziekenhuis of het wijkteam.

 

 

Eenvoudige software

Laagdrempelig in gebruik zodat alle zorgverleners onderling makkelijk informatie kunnen uitwisselen.

Naadloze workflow

Goed aan te sluiten op de werkwijze van uw instelling door de workflow functie, flexibele formulieren en het ondersteunen van zorgpaden.

Regiozorg

Verbinding tussen de eerste- en tweede lijn vanuit de Module Ouderenzorg. Deze ondersteunt het multidisciplinair overleg in de wijk en sluit aan op alle huisartsinformatiesystemen.

Veiligheid en kwaliteit

Gegevensuitwisseling op basis van XML, CCD, HL7, veilige mail en webservices. Gebruik van marktstandaarden: ICF, ICD10, ICPC, LOINC, G-standaard, SnomedCT.

Gratis demonstratie aanvragen?

Direct aanvragen
VitalHealth Care

Solutions for collaborative health management