Informatieberaad kiest standaardtaal voor delen patiëntgegevens

De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgende meldt dat er één taal komt om patiëntgegevens te kunnen delen. Hierbij is gekozen voor SNOMED.

SNOMED staat voor ‘Systematized Nomenclature of Medicine’ en is een internationaal, medisch terminologiestelsel. Het bevat een verzameling standaardtermen met hun synoniemen, die op basis van betekenis geordend zijn. SNOMED is ontwikkeld om standaarden te harmoniseren voor registratiedoeleinden. De termen kunnen in de directe patiëntenzorg gebruikt worden voor de vastlegging van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnoses, resultaten en besluitvorming.

VitalHealth juicht deze ontwikkeling van harte toe. Onze visie is dat zorg regionaal georganiseerd moet zijn. De lappendeken van toepassingen die nu gebruikt wordt door huisartsen, ziekenhuizen, apothekers en de thuiszorg is groot. Met gemak tellen we in een regio 40 verschillende systemen. Het is evident dat informatie-uitwisseling tussen deze systemen buitengewoon complex is.

Eenheid van taal helpt om informatie-uitwisseling eenvoudiger te maken. Door te registreren op basis van een codesysteem, kunnen we ondubbelzinnig vastleggen wat de inhoud van de registratie is. Dit vereenvoudigt de informatie-uitwisseling en hiermee kunnen de gegevens uit de verschillende systemen op elkaar worden geplot. Daarom ondersteunen we naast SNOMED ook ICD10, LOINC, ICPC, NHG, ICF, G-standaard en ICHI op ons platform. Deze verschillende coderingssystemen hanteren we naast elkaar en hierdoor ontstaat eenheid van taal. Dit zorgt ervoor dat informatie eenvoudig uitgewisseld kan worden tussen de verschillende systemen.

Terecht wordt opgemerkt dat de bestaande systemen in de thuiszorg, zoals Omaha en Nanda/Nic (classificatiesystemen), nog steeds gebruikt kunnen worden. Sterker nog, het in de thuiszorg veel gebruikte Omaha classificatiesysteem is geplot op SNOMED. Een huisarts kan op zich niet heel veel met de Omaha classificatie in zijn systemen. Door de SNOMED vertaling ‘begrijpt’ het systeem van de huisarts wat de verpleegkundige heeft opgeschreven. Hiermee kunnen de systemen van de huisarts en de wijkverpleegkundige gemakkelijker gegevens uitwisselen.

Door één taal te gebruiken, zetten we een grote stap wat betreft regionale uitwisseling in de zorg en kunnen we ketenzorg naar het volgende niveau tillen. Wij zijn er al klaar voor!

VitalHealth Care

Solutions for collaborative health management