Het nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging

Het nieuwe kwaliteitskader wijkverpleging is zo goed als af. Voordat het rapport wordt aangeboden aan het zorginstituut Nederland, hebben de brancheverenigingen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiënten en de beroepsgroepen nog een krappe maand om hierop te reageren, aldus de Zorgvisie.

Een van de meeste opvallende punten is de afschaffing van de 5-minutenregistratie. Deze registratie krijgt in de landelijke pers veel aandacht, omdat dit wordt gezien als uiting van de opgelegde regeldruk in de thuiszorg. Overigens was deze regel al onder het kabinet Balkenende afgeschaft, alleen was de financiering van de meeste zorgverzekeraars nog steeds gebaseerd op de vijf minuten norm.

Een aspect wat hierdoor wellicht minder prominent naar voren komt, is de veranderende rol van de wijkverpleging.
“Het kwaliteitskader wijkverpleging wil dat de wijkverpleegkundige, naast de huisarts, een verbindende schakel in de wijk wordt. De huisarts is in de wijk de generalist op medisch niveau, de wijkverpleegkundige op verpleegkundig niveau. Wijkverpleegkundigen moeten ook de verbinding maken met het lokale ziekenhuis en het sociale domein van gemeenten. De verwachting is dat de zorg in de wijk dan minder gefragmenteerd zal zijn dan nu. Het idee is dat als wijkverpleegkundigen alle partijen verbinden, er minder langs elkaar heen wordt gewerkt. Het werk zal daardoor veel interessanter worden en de verwachting is dat meer hoogopgeleide verpleegkundigen voor het vak zullen kiezen. Het tekort aan wijkverpleegkundigen is momenteel een belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk in de wijkverpleging”

Vanuit VitalHealth Care moedigen wij deze ontwikkeling aan. Wij hebben de overtuiging dat de zorg nog beter kan worden geregeld wanneer we (regionale) ketenzorg mogelijk maken. Dat betekent informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleegkundigen. In zorgland is deze gedachte wellicht een open deur, maar de praktijk blijkt toch weerbarstiger.

De positie die VitalHealth Software in de eerstelijnszorg inneemt en daarnaast het toegankelijk maken van ons platform voor de VVT bij o.a. Livio vanuit VitalHealth Care, maakt dat we de schaalgrootte en de kennis hebben om deze partijen nu echt aan elkaar te verbinden. Ook Forcare (net als VitalHealth Software en VitalHealth Care onderdeel van Philips) koppelt de ziekenhuizen en VVT instellingen in de regio Bergen op Zoom aan elkaar en maakt informatie-uitwisseling mogelijk.
Op deze manier hoop ik dat we een steentje kunnen bijdragen aan de (ouderen)zorg in Nederland en dat we zo het werk van de wijkverpleegkundige eenvoudiger en efficiënter kunnen maken.
Dit zal resulteren in meer tijd en aandacht voor de cliënt en daar is het ons uiteindelijk om te doen.

Een kritische lezer valt op dat de gemeentes hier nog geen rol in hebben. Dat klopt. Wij hebben geen positie in de gemeentemarkt. Daarin moeten we samenwerken met externe partijen. Laten we maar eerst eens beginnen met de zorgpartijen, dat is al complex genoeg.
Ik hoor graag welke VVT-organisaties samen met ons deze handschoen gaan oppakken!

VitalHealth Care

Solutions for collaborative health management